Біздің айналымыздағы ақпарат

Информатика пәні компьютермен тығызбайланысты. Бірақ, компьютер – оның көмегі арқылы ақпаратпен жұмысістеуге болатын құралғана.
Информатика – ақпараттыалу, жинақтау, сақтау, түрлендіру, жөнелтужәнепайдаланутәсілдерітуралығылым.
Адамдардыңбарлыққызметіақпаратпенбайланысты. Кез – келгентамақтыпісіруүшіноғанқажеттізаттар мен дайындаужолынбілуқажет, солсияқтыкомпьютерліксауаттылықтыигеруүшінақпараттықтехнологияменжұмысістеудағдыларынбілукерек.
Сендерқалайтүсінесіңдер, ақпаратдегенне?
Ақпарат – сақтау. түрлендіру, жөнелтужәнепайдаланунысаныболыптабылатынқоршағанәлемтуралымәлімет.
Сендеркүндеқандай да бірақпараталасыңдар. ақпаратты ала отырып, оны қабылдайсыңдар, игересіңдер, қайтаөңдейсіңдер. Адам ақпараттысезіммүшелеріарқылықабылдайды.

Автор публикации

не в сети 7 лет

Erik

Комментарии: 0Публикации: 1Регистрация: 08-12-2017

Добавить комментарий