Тест по предмету Основы бухгалтерского учета с остветами

В документе содержится тест с ответами по предмету основы бухгалтерского учета на казахском языке. Скачать тесты с ответами можно на сайте, с помощью прямой ссылки.

Задание #1
Вопрос:
Активті шоттың соңғы қалдығы тең болады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бастапқы қалдық + дебет бойынша айналым – кредит бойынша айналым
2) бастапқы қалдық + дебет бойынша айналым – кредит бойынша айналым
3) бастапқы қалдық – дебет бойынша айналым – кредит бойынша айналым
4) бастапқы қалдық + кредит бойынша айналым – дебет бойынша айналым
5) бастапқы қалдық – дебет бойынша айналым + кредит бойынша айналым

Задание #2
Вопрос:
Активті шот бойынша соңғы қалдық нөлге тең, егер:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ай бойы шот бойынша ешқандай қозғалыс болмаса
2) дебеттік айналым кредиттік айналымға тең
3) мұндай болуы мүмкін емес
4) бастапқы сальдо + дебеттік айналым = кредиттік айналымына
5) бастапқы қалдық нөлге тең

Задание #3
Вопрос:
Пассивті шоттың соңғы қалдығы тең болады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бастапқы қалдық + кредит бойынша айналым + дебет бойынша айналым
2) бастапқы қалдық + кредит бойынша айналым – дебет бойынша айналым
3) бастапқы қалдық – кредит бойынша айналым + дебет бойынша айналым
4) бастапқы қалдық – кредит бойынша айналым – дебет бойынша айналым
5) бастапқы қалдық + кредит бойынша айналым

Задание #4
Вопрос:
Пассивтік шот бойынша соңғы қалдық нөлге тең, егер:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ай бойы шот бойынша ешқандай қозғалыс болмаса
2) дебеттік айналым кредиттік айналымға тең
3) мұндай болуы мүмкін емес
4) бастапқы сальдо + кредиттік айналым = дебеттік айналымына
5) бастапқы қалдық нөлге тең

Задание #5
Вопрос:
Шаруашылық құралдарының құрамы мен орналасуын көрсететін шоттар:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) пассивті
2) активті
3) транзитті
4) баланстан тыс
5) әрекеттік

Задание #6
Вопрос:
Шаруашылық құралдары мен олардың құрылу көздерінің бар болуы мен қозғалысын жалпылама көрсетуге арналған шоттар:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) активті
2) пассивті
3) жинақтау
4) талдау
5) субшоттар

Задание #7
Вопрос:
Шаруашылық құралдары, міндеттемелер, процестердің бар болуы мен қозғалысын детальді түрде есепке алуға арналған шоттар:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) активті
2) пассивті
3) синтетикалық
4) аналитиқалық
5) субшоттар

Задание #8
Вопрос:
Шоттарды көрзеткіштерді алу детализациясы дәрежесі бойынша шоттар мынадай болады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) синтетикалық және аналитикалық
2) активтік және пассивтік
3) транзиттік және есеп айырысу
4) транзиттік
5) баланстан тыс

Задание #9
Вопрос:
Субшот – бұл:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жинақтау есепшоттары
2) аналитикалық есепшоттары
3) талдау мәліметтерін топтастыру әдісі
4) есепте қолданылмайды
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #10
Вопрос:
Бірінші кезекті шоттар болып есептеледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) активтік
2) пассивтік
3) синтетикалық
4) аналитикалық
5) субшоттар

Задание #11
Вопрос:
Екінші кезекті шоттар болып есептеледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) активтік
2) пассивтік
3) синтетикалық
4) аналитикалық
5) субшоттар

Задание #12
Вопрос:
Аралас есеп регистрлер бұл:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жазбалар хронологиялық тәртіппен жасалатын тіркегіштер
2) жазбалар шоттар корреспонденциялары бойынша тіркелген тіркегіштер
3) хронологиялық және жүйелік жазбалар сәйкес келетін тіркегіштер
4) шаруашылық құралдары мен олардың құрылу көздерінің есебін жалпы түрде жүргізуге арналған тіркегіштер
5) жауаптары дұрыс

Задание #13
Вопрос:
Журнал – ордерлік нысандағы Бас кітап кезінде айналым ашылып…бойынша көрсетілген:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жинақтау шоттары кредиті
2) жинақтау шоттар дебиті
3) талдау шоттары
4) алғашқы құжаттар
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #14
Вопрос:
Журнал – ордерлік нысан кезінде баланс айдың аяғына қалдықтар мәліметтері бойынша құрылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) журнал – ордерлерде
2) жинақтау шоттары бойынша айналым ведомосында
3) Бас кітапта
4) мемориялдық ордерлерде
5) алғашқы құжаттар

Задание #15
Вопрос:
Қай есеп тіркегіштерде шаруашылық әрекеттерді өздерінің орындалу барысы бойынша тіркеледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жүйелік
2) аралас
3) хронологиялық
4) талдау
5) жинақтау

Задание #16
Вопрос:
Есеп регистірлерде қателерді түзету жүзеге асырылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлық әдіспен
2) қосымша жазбалар әдісімен
3) “қызыл сторно” әдісімен
4) А), В), С) жауаптары дұрыс
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #17
Вопрос:
Есеп регистірлерді құру және қорытындылау дұрыстығын тексеру әдісі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жиындары шахматтық тәртіппен тексеріледі
2) шағарылған қалдықтар құжаттамамен салыстырылады
3) корреспонденцияланатын шоттвр осындай басқа есептіркегіштер құжаттарымен салыстыралады
4) А), В), С) жауаптары дұрыс
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #18
Вопрос:
Бухгалтерлік есептің есепрегистірлерде қателерді корректурлық әдіспен түзету түсіндіріледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) қате шоттар корреспонденцияларды қызыл сиямен жазылады
2) қатені шоттар корреспонденцияларын жетіспейтін сомаға жазу әдісі жолымен жөндейді
3) дұрыс көрсетілмеген мәтін немесе соманы бір сызықпен сызып, жанына дұрыс мәліметтерін қояды
4) құжат қайтадан толтырылады
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #19
Вопрос:
“Сызып тастау” жолымен қателерді жөндеу әдісін қолдану…депаталады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) қызыл сторно әдісі
2) корректурлық әдісі
3) қосымша жазба әдісі
4) ішінара сторно әдісі
5) баланстық әдіс

Задание #20
Вопрос:
Дұрыс шоттар корреспонденциясы кезінде аз сома көрсетілген және қатені шоттар еорреспонденцияларын жетіспейтін сомаға жазу жолымен жөндеу әдісін көрсетіңіз:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлық әдіс
2) ішінара сторно әдісі
3) баланстық әдіс
4) қызыл сторно әдісі
5) қосымша жазба әдісі

Задание #21
Вопрос:
Дұрыс шоттар корреспонденциясы кезінде артық сома көрсетілген және қатені шоттар корреспонденцияларын артық сомаға жазу жолымен жөндеу әдісін көрсетіңіз:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлық әдіс
2) ішінара сторно әдісі
3) баланстық әдіс
4) қызыл сторно әдісі
5) қосымша жазба әдісі

Задание #22
Вопрос:
Дұрыс емес шоттар корреспонденциясы кезінде қатені жазба жолымен жөндеу кезіндегі әдісті көрсетіңіз:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлық әдіс
2) ішінара сторно әдісі
3) баланстық әдіс
4) қызыл сторно әдісі
5) қосымша жазба әдісі

Задание #23
Вопрос:
Қай есеп регистрлерде әрекеттер бірден хронологиялық және жүйелік тәртіппен жүргізіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) аралас
2) талдау
3) жинақ
4) жүйелік
5) хронологиялық

Задание #24
Вопрос:
Журнал – ордерлерді құру негізіне белгісі қойылған:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) өндірістік
2) дебеттік
3) кредиттік
4) қалдық
5) баланстық

Задание #25
Вопрос:
Баланс пассивінде көрсетіледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) негізгі құралдар
2) аяқталмаған өндіріс
3) материалдық емес активтер
4) жарғылық капитал
5) А) және В) жауаптары дұрыс

Задание #26
Вопрос:
Баланс пассивінде мынадай бөлімдер бар:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) меншікті капитал
2) ұзақ мерзімді міндеттемелер
3) қысқа мерзімді активтер
4) ұзақ мерзімді активтер
5) А) және В) жауаптары дұрыс

Задание #27
Вопрос:
Бухгалтерлік баланстың активі мен пассивінің жиынтық сомалары аталады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) баланс валютасы
2) баланс активі
3) баланс пассиві
4) баланс бабы
5) баланс бөлімі

Задание #28
Вопрос:
Шаруашылық әрекеттерінің ықпалынан бухгалтерлік баланс өзгерістерінің мынадай типтері бар:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 3
2) 4
3) 5
4) 2
5) 6

Задание #29
Вопрос:
Баланстың мынадай өзгеріс типтерін тудыратыншаруашылық әрекеттерін жүргізу барысында баланс жиыны өзгермейді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бірінші және үшінші
2) бірінші және екінші
3) үшінші және төртінші
4) бірінші және төртінші
5) екінші және төртінші

Задание #30
Вопрос:
Баланстың мынадай өзгеріс типтерін тудыратын шаруашылық әрекеттерін жүргізу барысында баланс жиыны өзгереді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бірінші және үшінші
2) бірінші және екінші
3) үшінші және төртінші
4) бірінші жане төртінші
5) екінші және төртінші

Задание #31
Вопрос:
Алєаш рет бухгалтерлік есептегі екі жаќты жазу ќажеттілігініѕ негізін салєан:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Гюгли и Шерр
2) Лука Пачоли
3) Бенедикт Контрульи
4) кенес экономистері
5) Владимир Радостовец

Задание #32
Вопрос:
Екі жаќты жазу-бўл:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) есеп объектілерін топтастыру
2) шаруашылыќ јрекетттерін бейнелеу
3) бухгалтерлік есеп мјліметтерін ќорытындылау
4) статистикалыќ есеп мјліметтерін ќорытындылау
5) кјсіпорын мјліметтерін ќорытындылау

Задание #33
Вопрос:
Шоттар корреспонденциялары- бўл…арасынаєы ґзара байланыс

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) талдау шоттары мен субшоттар
2) жинаќтау жјне талдау шоттары
3) бір шоттыѕ дебеті жјне екінші шоттыѕ кредиті
4) шаруашылыќ процестері
5) жинаќтау шоттары мен субшоттар

Задание #34
Вопрос:
Шоттар корреспонденциялары келесідей бґлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќарапайым
2) кїрделі
3) активті
4) пассивті
5) А)жјне В)жауаптары дўрыс

Задание #35
Вопрос:
Егер шаруашылыќ јрекеті бір шоттыѕ дебеті мен екінші шоттыѕ кредитінде єана кґрсетілсе,онда шоттар корреспонденциялары:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кїрделі
2) ќарапайым
3) активті
4) пассивті
5) ќалдыќты

Задание #36
Вопрос:
Айдыѕ соѕында бухгалтерлік есепшоттардаєы жазбаларды ќорытындылау, дўрыстыєын тексеру жјне жаѕа баланс ќўру їшін бухгалтерлік есеп мјліметтерініѕ аєымдаєы жиынтыєы мынадай кестеде жасалады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) айналым ведомостары
2) баланс
3) шоттар
4) мемориалдыќ ордер
5) журнал-ордер

Задание #37
Вопрос:
Жинаќтау шоттары бойынша айналым ведомосы… тексеруге арналєан :

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шоттар корреспонденцияларын тексеру
2) талдау есебініѕ толыќтылыєы
3) талдау есебініѕ дўрыстылыєы
4) жинаќтау есебініѕ толыќтылыєы мен дўрыстылыєы
5) толтырылмайды

Задание #38
Вопрос:
Жинаќтау шоттары бойынша айналым ведомосыныѕ сипатты ерекшелігін атаѕыздар:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ќосарланєан їш баєандардыѕ болуы
2) Ќосарланєан їш баєандардыѕ тендіктері
3) Ќосарланєан їш баєандардыѕ теѕсіздіктері
4) актив пен пассивтіѕ теѕдігі
5) С) жјне Д)жауаптары дўрыс

Задание #39
Вопрос:
Жинаќтау шоттары бойынша айналым ведомосы баєаныныѕ бірінші ќосарланєан теѕдігі келесідей тїсіндіріледі :

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бастапќы ќалдыќ нґлге теѕ
2) соѕєы ќалдыќ нґлге теѕ
3) бўл бастапќы баланс
4) бўл соѕєы баланс
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #40
Вопрос:
Жинаќтау шоттары бойынша айналым ведомосы баєаныныѕ екінші ќосарланєан тендігі келесідей тїсіндіріледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бўл бастапќы баланс
2) шаруашылыќ јрекеттерін шоттарда екі жаќты жазу јдісімен жазу нјтижесі
3) бўл соѕєы баланс
4) бастапќы ќалдыќ нґлге теѕ
5) соѕєы ќалдыќ нґлге теѕ

Задание #41
Вопрос:
Кіріспе баланс ќўрылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шаруашылыќ ќызметін жоспарлау їшін
2) жыл аяќталєанда ќорытынды шыєару їшін
3) жаѕа кјсіпорын ќўру кезінде
4) шаруашылыќ субъектісініѕ жойылуы барысында
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #42
Вопрос:
Жойылу балансы … маќсатында ќўрылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бір жылдыѕ ќорытындысын шыєару
2) шаруашылыќ ќызметін жоспарлау
3) жойылу сјтінде субъект мїлкін баєалау
4) ќазіргі жаєдайда ќўрылмайды
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #43
Вопрос:
Баланс активі бўл ќўралдары… бойынша тортастыру

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќўрылу кґздері
2) ќўрамы жјне орналастырылуы
3) экономикалыќ мазмўны
4) шаруашылыќ процестері
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #44
Вопрос:
Баланс активі мыналардан тўрады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ўзаќ мерзімді активтерден, аєымдаєы міндеттемелерден
2) меншікті капиталдан, ўзаќ мерзімді міндеттемелерден
3) табыстардан, шыєындардан, міндеттемелерден
4) ўзаќ мерзімді активтерден, аєымдаєы активтерден
5) меншікті капиталдан,аєымдаєы міндеттемелерден

Задание #45
Вопрос:
Баланс активінде кґрсетіледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сатып алушылардыѕ ґнім їшін ќарызы
2) жабдыќтаушыларєа тауарлар мен ќызметтер їшін ќарыз
3) жарєылыќ капитал
4) негізгі ќўралдар
5) А жјне Д жауаптары дўрыс

Задание #46
Вопрос:
Екі жаќты баланстыѕ оѕ жаєы… деп аталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) актив
2) пассив
3) валюта
4) ќалдыќ
5) нетто

Задание #47
Вопрос:
Екі жаќты баланстыѕ сол жаєы…деп аталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) актив
2) пассив
3) валюта
4) ќалдыќ
5) нетто

Задание #48
Вопрос:
Баланс активі… бґлімдер санынан тўрады…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1
2) 2
3) 5
4) 3
5) 10

Задание #49
Вопрос:
Баланс пассиві… бґлімдер санынан тўрады…

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1
2) 2
3) 5
4) 3
5) 10

Задание #50
Вопрос:
Баланс активіне… баптары кіреді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) негізгі ќўралдар,дебиторлыќ ќарыз, таратылмаєан табыс
2) тартылєан ќаражат кґздері,тауарлы -материалдыќ ќорлар
3) тауарлы материалдыќ ќорлар,дебиторлыќ ќарыз,инвестициялар
4) негізгі ќўралдар, банк несиелері, тґленуге тиісті шоттар
5) аќша ќаражаттары,жарєылыќ капитал,аяќталмаєан ґндіріс

Задание #51
Вопрос:
Баланстыѕ мынадай ґзгеріс типтерін тудыратын шаруашылыќ јрекеттерін жїргізу барысында баланс жиыны артады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бірінші
2) екінші
3) їшінші
4) тґртінші
5) екінші жјне тґртінші

Задание #52
Вопрос:
Баланстыѕ мынадай ґзгеріс типтерін тудыратын шаруашылыќ јрекеттерін жїргізу барысында баланс жиыны кемиді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бірінші
2) екінші
3) їшінші
4) тґртінші
5) екінші жјне тґртінші

Задание #53
Вопрос:
Баланс пассивінде мынандай бґлімдер бар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) меншікті капитал
2) ўзаќ мерзімді міндеттемелер
3) ќысќа мерзімді активтер
4) ўзаќ мерзімді активтер
5) А жјне В жауаптары дўрыс

Задание #54
Вопрос:
Бухгалтерлік баланстыѕ активі мен пассивініѕ жиынтыќ сомалары аталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) баланс валютасы
2) баланс активі
3) баланс пассиві
4) баланс бабы
5) баланс бґлімі

Задание #55
Вопрос:
Дўрыс емес шоттар корреспонденциясы кезінде ќатені жазба жолымен жґндеу кезіндегі јдісті кґрсетіѕіз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) коректуралыќ јдіс
2) ішінара сторно јдісі
3) баланстыќ јдіс
4) ќызыл сторно јдісі
5) ќосымша жазба јдісі

Задание #56
Вопрос:
Ќай есептіркегіштерде јрекеттер бірден хронологиялыќ жјне жїйелік тјртіппен жїргізіледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) аралас
2) талдау
3) жинаќ
4) жїйелік
5) хронологиялыќ

Задание #57
Вопрос:
Журнал-ордерлерді ќўру негізіне белгісі ќойылєан

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ґндірістік
2) дебеттік
3) кредиттік
4) ќалдыќ
5) баланстыќ

Задание #58
Вопрос:
Бухгалтерлік есепшоттар -бўл

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шыєындарды топтастыру тјсілі
2) шаруашылыќ ќўралдарыныѕ жаєдайы туралы аќпараттарды экономикалыќ топтастыру жјне ќорытындылау
3) кјсіпорынныѕ шаруашылыќ ќўралдары, олардыѕ ќўрылуы кґздері жјне шаруашылыќ процестерін аєымда есепке алу жјне баќылау їшін ќолданылатын экономикалыќ топтастыру тјсілі
4) шаруашылыќ ґмірдіѕ фактілерін бейнелейтін жазбалар
5) табыстарды топтастыру тјсілі

Задание #59
Вопрос:
Бухгалтерлік шоттар… їшін арналєан

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) аќпараттыќ жїйені ќўру
2) шаруашылыќ ґмір фактілерініѕ нјтижелерін оларда кґрсету
3) кјсіпорынныѕ шаруашылыќ ќызметін жоспарлау
4) кјсіпорынныѕ шаруашылыќ ќызметін нормаландыру
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #60
Вопрос:
Бухгалтерлік шоттыѕ сол жаєы … деп аталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кредит
2) дебет
3) актив
4) пассив
5) ќалдыќ

Задание #61
Вопрос:
Активті шоттың соңғы қалдығы тең болады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бастапқы қалдық + дебет бойынша айналым – кредит бойынша айналым
2) бастпқы қалдық + дебет бойынша айналым + кредит бойынша айналым
3) бастпқы қалдық – дебет бойынша айналым – кредит бойынша айналым
4) бастпқы қалдық + кредит бойынша айналым – дебет бойынша айналым
5) бастпқы қалдық – дебет бойынша айналым + кредит бойынща айналым

Задание #62
Вопрос:
Активті шот бойынша соңғы қалдық нөлге тең, егер:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ай бойы шот бойынша ешқандай қозғалыс болмаса
2) дебеттік айналым кредиттік айналымға тең
3) мұндай болуы мүмкін емес
4) бастапқы сальдо + дебеттік айналым = кредиттік айналымына
5) бастпқы қалдық нөлге

Задание #63
Вопрос:
Пассивттік шоттың соңғы қалдық тең болады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Бастапқы қалдық + кредит бойынша айналым + дебет бойынша айналым
2) Бастапқы қалдық + кредит бойынша айналым – дебет бойынша айналым
3) Бастапқы қалдық – кредит бойынша айналым + дебет бойынша айналым
4) Бастапқы қалдық – кредит бойынша айналым – дебет бойынша айналым
5) Бастапқы қалдық + кредит бойынша айналым

Задание #64
Вопрос:
Пассивттік шот бойынша соңғы қалдық нөлге тең, егер;

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ай бойы шот бойынша ешқандай қозғалыс болмаса

2) дебеттік айналым кредиттік айналымға тең
3) мұндай болуы мүмкін емес
4) бастапқы сальдо + кредиттік айналым = дебеттік айналымна
5) бастапқы қалдық нөлге тең

Задание #65
Вопрос:
Шаруашылық қүралдарының қүрамы мен орналасуын көрсететін шоттар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) пассивті
2) активтті
3) транзитті
4) баланстан тыс
5) әрекеттік

Задание #66
Вопрос:
Шаруашылық қүралдары мен олардың құрылу көздерінің бар болуы мен қозғалысын жалпылама көрсетуге арналған шоттар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) акттивті
2) пссивтті
3) жинақтау
4) талдау
5) субшоттар

Задание #67
Вопрос:
Шаруашылық құралдары, міндеттемелер, процестердің бар болуы мен қозғалысн детальді түрде есепке алуға арналған шоттар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) активтті
2) пассивті
3) синтетиклық
4) аналитикалық
5) субшоттар

Задание #68
Вопрос:
Шоттарда көрсеткіштерді алу детализациясы дәрежесі бойынша шоттар мынадай болады;

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жинактай және талдау
2) активтік және пассвтік
3) транзиттік және есеп айырысу
4) транзиттік
5) баланстан тыс

Задание #69
Вопрос:
Субшот – бұл

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жинақтау есепшоттары
2) талдау есепшоттары
3) талдау мәлеметтерін топтастыру әдісі
4) есепте қолданылмайды
5) дұрыс жауап жоқ

Задание #70
Вопрос:
Бірінші кезетік шоттар болып есептеледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) активттік
2) пассивттік
3) жинақтау
4) талдау
5) субшотар

Задание #71
Вопрос:
Журнал – ордерлік нысандағы Бас кітап кезінде айналым ашылып ,,, бойынша көрсетілген

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жинақтау шоттары кредиті
2) жинақтау шоттары дебеті
3) талдау шоттары
4) алғашқы құжаттар
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #72
Вопрос:
Журнал – ордерлік нысан кезінде баланс айдың аяғына қалдықтар мәлемеметтері бойынша құралды

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) журнал – ордерлерде
2) жинақтау шоттары бойынша айналым ведомомында
3) басты кітап
4) мемориалдық ордерлерде
5) алғашқы құжаттар

Задание #73
Вопрос:
Қай есептіркегіштерде шаруашылық әрекеттері өздерінің орындалуы барысы бойынша тіркелді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жүйелік
2) аралас
3) хранологиялық
4) талдау
5) жинақтау

Задание #74
Вопрос:
Есептіркегіштерді құру және қортындылау дұрыстығын тексеру әдісі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жиындары шахматтық тәртіппен тексеріледі
2) шығарылған қалдықтар құжаттамен салыстырылады
3) корреспонденцияланатын шоттар осындай басқа есептіркегіштер құжаттарымен салыстыралды
4) А). B). C). жауаптары дұрыс
5) дұрыс жауаббы жоқ

Задание #75
Вопрос:
Есептіркегіштерде қателерді түзету жүзеге асырылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректуралық әдіспен
2) қосымша жазбалар әдісімен
3) қызыл сторно әдісімен
4) А), В), С) жауаптары дұрыс
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #76
Вопрос:
Бухгалтерлік есептің есептіркегіштерде қателерді корректурлық әдіспен түзету түсіндіріледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) қате шоттар корреспонденциялары қызыл сиямен жазылады
2) қатені шоттар кореспонденциялары жетіспейтін сомаға жазу әдісі жолымен жөндейді
3) дұрыс көрсетілмеген мәтін немесе соманы бір сызықпен сызып, жанына дқрыс мәлеметтерін қояды
4) құжат қайдан толтырылады
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #77
Вопрос:
Сызын тастау жолымен қателерді жөндеу әдісін өолдану ,,, деп аталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) қызыл сторно әдісі
2) корректурлық әдісі
3) қосымша жазба әдісі
4) ішінара сторно әдісі
5) баланстық әдіс

Задание #78
Вопрос:
Дұрыс шоттар кореспонденциясы кезінде аз сома көрсетілген және қатені шоттар корреспонденцияларын жетіспейтін сомаға жазу жолымен жөндеу әдісін көрсетіңіз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлық әдіс
2) ішінара сторно әдісі
3) баланстық әдіс
4) қызыл стоорно әдсі
5) қосымша жазба әдіс

Задание #79
Вопрос:
Дұрыс шоттар корреспонденциясы кезінде артық сома көрсетілген және қатені шоттар корреспонденциясы артық сомаға жазу жолымен жөндеу әдісін көрсетініз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлық әдіс
2) ішінара торно әдісі
3) баланстық әдіс
4) қызыл строно әдіс
5) қосымша жазба әдіс

Задание #80
Вопрос:
Дұрыс емес шоттар корреспонденциясы кезінде қатені жазба жолымен жөндеу кезіндегі әдістік көрсетіңіз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлық әдіс
2) ішінара сторно әдісі
3) баланстық әдіс
4) қызыл сторно әдісі
5) қосымша жаба әдісі

Задание #81
Вопрос:
Кіріспе баланс құрылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шаруагылық қызметін жоспарлау үшін
2) жыл аяқталғанда қортынды шығару үшін
3) жаңа кәсіпорын құру кезінде
4) шаруашылық субъектісінің жойылу барысында
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #82
Вопрос:
Жойылу балансы ,,, мақсатында құрылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бір жылдың қортындысын шығару
2) шаруашылық қызметін жоспарлау
3) жойылу сәтінде суъект мүлкін бағалау
4) қазіргі жағдайда құрылмайды
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #83
Вопрос:
Балан активі бұл құралдарды ,,, бойынша тортастыру

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) құрылыс көздері
2) құрамы және орналастырыуы
3) экономикалық мазмұны
4) шаруашылық процестері
5) дұрыс жауабы жоқ

Задание #84
Вопрос:
Балан активі мыналардан тұрады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ұзақ мерзімді активтерден, ағымдағы міндеттемелерден
2) меншікті капиталдан, ұзақ мерзімді міндеттемелерді
3) табыстардан, шығындардан, міндеттемелерден
4) ұзақ мерзімді активтерден, ағымдағы активитерден
5) меншікті капиталдан, ағымдағы міндеттемелерен

Задание #85
Вопрос:
Баланс активінде көрсетіледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) сатып алушылардың өнім үшін қарыз
2) жабдықтаушыларға тауарлар мен қызметтер ұшін қарыз
3) жарғылық капитал
4) негізгі құралдар
5) А) және Д) жауаптары дұрыс

Задание #86
Вопрос:
Екі жақты баланстың оң жағы ,,, деп аталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) актив
2) пассив
3) валюта
4) қалдық
5) нетто

Задание #87
Вопрос:
Екі жақты баланстың сол жағы ,,, деп аталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) актив
2) пассив
3) валюта
4) қалдық
5) нетто

Задание #88
Вопрос:
Баланс активі ,,, бөлімдер санынан тұрадды

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1
2) 2
3) 5
4) 3
5) 10

Задание #89
Вопрос:
Баланс пассиві ,,,, бөлімдер санынан тұрады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1
2) 2
3) 6
4) 3
5) 10

Задание #90
Вопрос:
Баланс активтне ,,,, баптары кіреді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) негізгі құралдар, дебиторлық қарыз, таратылмаған табыс
2) таратылған қаражат көздері, тауарлы-материалдық қорлар
3) тауарлы материалдық қорлар, дебиторлық қарыз, инвестициялар
4) негізгі құралдар, банк несиелері, төленіге тиісті шоттар
5) ақша қаражаттары, жарғылық капитал, аяқталмаған өндіріс

Задание #91
Вопрос:
Тґменде Тізбектелгендердіѕ ішінен баланстаєы ґзгерістіѕ екінші типін кґрсетініз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) актившілік
2) пассившілік
3) активті-пасивтік
4) активті-пассивті арту жаєына
5) активті-пассивті азаю жаєына

Задание #92
Вопрос:
Тґменде Тізбектелгендердіѕ ішінен баланстаєы ґзгерістіѕ бірінші типін кґрсетініз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) пассившілік
2) активті-пассивті арту жаєына
3) актившілік
4) активті-пассивтік
5) активті-пассивті азаю жаєына

Задание #93
Вопрос:
Банк ссудасы жабдыќтаушы ќарызын жабуєа баєытталды шаруашылыќ јрекеті ,,, типке ќатысты

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бірінші
2) екінші
3) їшінші
4) тґртінші
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #94
Вопрос:
Бірішнші типті шаруашылыќ јрекеттері баланс валютасын

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) азайтады
2) ґзгертпейді
3) арттырады
4) ґзгертеді
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #95
Вопрос:
Тґртінші типті шаруашылыќ јрекеттері баланс валютасын

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кїрделендіреді
2) ыѕєайландырады
3) ґзгертпейді
4) арттырады
5) кемітеді

Задание #96
Вопрос:
Сатып алушыєа сатылєан ґнім їшін тґлемдер келіп тїсті шаруашылыќ јрекеті ,,, типке жатады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бірінші
2) екінші
3) їшінші
4) тґртінші
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #97
Вопрос:
Есеп айырысу шотынан бюджетке салыќтар аударылды шаруашылыќ јрекеті ,,, типке жатады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бірінші
2) екінщі
3) їшінші
4) тґртінші
5) бесінші

Задание #98
Вопрос:
Кассадан жўмысшыларєа тґлемаќы берілді шаруашылыќ јрекеті ,,, типке жатады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бірінші
2) екінші
3) їшінші
4) тґртінші
5) бесінші

Задание #99
Вопрос:
Кјсіпорынныѕ ќаржылыќ есеп беру ќўрамына кіреді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бухгалтерлік баланс
2) табыстар мен шаєындар туралы есеп
3) аќша ќозєалысы туралы есеп
4) есеп саясаты туралы аќпарат жјне тїсініктеме хат
5) барлыќ жауаптар дўрыс

Задание #100
Вопрос:
Есеп ґлшеуштеріне жатады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) аќшалай, заттай, енбек
2) аќшалай, ќаржылыќ енбек
3) ќаржылыќ, енбек, заттай
4) аќшлай, ќаржылыќ, кґлемдік
5) заттай, енбек, кґлемдік

Задание #101
Вопрос:
Шаруашылыќ есеп тїрлері

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) салыктыќ, ќаржылыќ, бухгалтерлік
2) ќаржылыќ, бухгалтерлік, оперативтік
3) бухгалтерлік, опреативтік, статистикалыќ
4) бухгалтерлыќ, оперативтік, ќаржылыќ
5) перативтік, статистикалыќ, салыќтыќ

Задание #102
Вопрос:
Журнал-ордерлік нысандаєы Бас кітап кезінде айналым ашылып ,,, бойынша кґрсетілген

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жинаќтау шоттары кредиті
2) жинаќтау шоттары дебеті
3) талдау шоттары
4) алєашќы ќўжаттар
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #103
Вопрос:
Журнал-ордерлік нысан кезінде баланс айдыѕ аяєына ќалдыќтар мјліметтері бйынша ќўрылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) журанал-ордерлерде
2) жинаќтау шоттары бойынша айналым ведомомында
3) Бас кітапта
4) мемориалдыќ ордерлерде
5) алєашќы ќўжаттар

Задание #104
Вопрос:
Ќай есептіркегіштерде шаруашылыќ јрекеттері ґздерініѕ орындалу барысы бойынша тіркеледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жїйелік
2) аралас
3) хронологиялыќ
4) талдау
5) жинаќтау

Задание #105
Вопрос:
Есептіркегіштерді ќўру жјне ќортындылау дўрыстыєын тексеру јдісі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) жиындары шахматтыќ тјртіппен тексеріледі
2) шыєарылєан ќалдыќтар ќўжаттамен салыстырылады
3) корреспонденцияланатын шоттар осындай басќа есептіркегіштер ќўжаттарымен салыстырылады
4) А, В, С жауаптар дўрыс
5) дўрысжауабы жоќ

Задание #106
Вопрос:
Есептіркегіштерде ќателерді тїзетї жїзеге асырылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлыќ јдіспен
2) ќосымша жазбалар јдісімен
3) “ќызыл сторно” јдісімен
4) А, В, С жауаптар дўрыс
5) дўрысжауабы жоќ

Задание #107
Вопрос:
Бухгалтерлік есептіѕ есептіркегіштерді корректурлыќ јдіспен тїзету тїсіндіріледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќате шоттар корреспонденциялары ќызыл сиямен жазылады
2) ќатені шоттар корреспонденцияларын жетіспейтін сомаєа жазу јдісі жолымен жґндейді
3) дўрыс кґрсетілмеген мјтін немесе соманы бір сызыќпен сызып , жанына дўрыс мјліметтерін ќояды
4) ќўжат ќайтадан толтырылады
5) дўрыс жауабы жоќ

Задание #108
Вопрос:
“Сызып тастау жолымен ќателерді жґндеу јдісін ќолдану ,,, деп аталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќызыл сторно јдісі
2) корректурлік јдісі
3) ќосымша жазба јдісі
4) ішінара сторно јдісі
5) баланстыќ јдіс

Задание #109
Вопрос:
Дўрыс шоттар корреспонденциясы кезінде аз сома кґрсетілген жјне ќатені шоттар корреспонденцияларын жетіспейтін сомаєа жазу жолымен жґндеу јдісін кґрсетініз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректулыќ јдіс
2) ішінара сторно јдісі
3) баланстыќ јдіс
4) ќызыл сторно јдісі
5) ќосымша жазба јдісі

Задание #110
Вопрос:
Дўрыс шоттар корреспонденциясы кезінде артыќ сома кґрсетілген жјне ќатені шоттар корреспонденцияларын артыќ сомаєа жазу жолымен жґндеу јдісін кґретіѕіз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлыќ јдіс
2) ішінара сторно јдісі
3) баланстыќ јдіс
4) ќызыл сторно јдісі
5) ќосымша жазба јдісі

Задание #111
Вопрос:
Дўрыс емес шоттар корреспонденциясы кезінде ќатені жазба жолымен жґндеу кезіндегі јдісті кґрсетініз

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) корректурлыќ јдіс
2) ішінара сторно јдісі
3) баланстыќ јдіс
4) ќызыл сторно јдісі
5) ќосымша жазба јдісі

Задание #112
Вопрос:
Алєаш рет бухгалтелік есептегі екі жаќты жазу ќажеттілігініѕ негізіѕ салєан

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Гюгли и Шерр
2) Лука Пачолли
3) Бенедикт Контрульи
4) кеѕес экономистері
5) Владимир Радостовец

Задание #113
Вопрос:
Екі жаќты жазу – бўл

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) есеп объектілерін топтастыру
2) шаруашылыќ јрекеттерін бейнелеу
3) бухгалтерлік есеп мјліметтері ќорытындылау
4) статистикалыќ есеп мјліметтерін ќорытындылау
5) кјсіпорын мјліметтерін ќорытындылау

Задание #114
Вопрос:
Шоттар корреспонденциялары – бўл ,,, арасындаєы ґзара байналыс

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) талдау шоттары мен субшоттар
2) жинаќтау жјне талдау шоттары
3) бір шоттыѕ дебеті жјне екінші шоттыѕ кредиті
4) шаруашалыќ процестері
5) жинаќтау шоттары мен субшоттар

Задание #115
Вопрос:
Шоттар корренспонденциялары келесідей бґлінеді

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќарапайым
2) кїрделі
3) активті
4) пассивті
5) А жјне В жауаптары дўрыс

Задание #116
Вопрос:
Егер шаруашылыќ јрекеті бір шоттыѕ дебеті мен екінші шоттыѕ кредитінде єана кґрсетілсе, онда шоттар корреспнденциялары

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) кїрделі
2) ќарапайым
3) активті
4) пассивті
5) ќалдыќты

Задание #117
Вопрос:
Айдыѕ соѕында бухгалтерлік есепшоттардаєы жазбаларды ќорытындылау, дўрыстыєын тесеру жјне жаѕа баланс ќўру їшін бухгалтерлік есеп мјліметтерініѕ аєымдаєы жиынтыєы мынадай кестеде жасалады

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) айналым ведомостары
2) баланс
3) шоттар
4) мемориалдыќ ордер
5) журнал – ордер

Задание #118
Вопрос:
Жинаќтау шоттары бойынша айналым ведомосыныѕ сипатты ерекшілігін атаѕыздар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шоттар корреспонденцияларын тексеру
2) талдау есебініѕ толыќтылыєы
3) талдау есебініѕ дўрыстылыєы
4) жинаќтау есебініѕ толыќтылыєы мен дўрыстылыєы
5) толтырылмайды

Задание #119
Вопрос:
Жинаќтау шоттары бойынша айналым ведомосыныѕ сипатты ерекшілігін атаѕыздар

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ќосарланєан їш баєандардыѕ болуы
2) ќосарланєан їш баєандардыѕ теѕдіктері
3) ќосарланєан їш баєандардыѕ теѕсіздіктері
4) актив пен пассивтіѕ теѕдігі
5) С жјне D жауаптары дўрыс

Задание #120
Вопрос:
Жинаќтау шоттары бойынша айналым ведомосы баєаныныѕ бірінші ќосарланўан теѕдігі келесідей тїсіндіріледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) бастапќы ќалдыќ нґлге теѕ
2) соѕєы ќалдыќ нґлге теѕ
3) бўл бастапќы баланс
4) бўл соѕєы баланс
5) дўрыс жауабы жоќ

Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 1;
2) (1 б.) Верные ответы: 4;
3) (1 б.) Верные ответы: 2;
4) (1 б.) Верные ответы: 4;
5) (1 б.) Верные ответы: 2;
6) (1 б.) Верные ответы: 2;
7) (1 б.) Верные ответы: 4;
8) (1 б.) Верные ответы: 1;
9) (1 б.) Верные ответы: 3;
10) (1 б.) Верные ответы: 3;
11) (1 б.) Верные ответы: 4;
12) (1 б.) Верные ответы: 3;
13) (1 б.) Верные ответы: 1;
13) (1 б.) Верные ответы: 1;
15) (1 б.) Верные ответы: 3;
16) (1 б.) Верные ответы: 1;
17) (1 б.) Верные ответы: 1;
18) (1 б.) Верные ответы: 3;
19) (1 б.) Верные ответы: 2;
20) (1 б.) Верные ответы: 5;
21) (1 б.) Верные ответы: 2;
22) (1 б.) Верные ответы: 4;
23) (1 б.) Верные ответы: 1;
24) (1 б.) Верные ответы: 3;
25) (1 б.) Верные ответы: 4;
26) (1 б.) Верные ответы: 5;
27) (1 б.) Верные ответы: 1;
28) (1 б.) Верные ответы: 2;
29) (1 б.) Верные ответы: 2;
30) (1 б.) Верные ответы: 3;
31) (1 б.) Верные ответы: 2;
32) (1 б.) Верные ответы: 2;
33) (1 б.) Верные ответы: 3;
34) (1 б.) Верные ответы: 5;
35) (1 б.) Верные ответы: 2;
36) (1 б.) Верные ответы: 1;
37) (1 б.) Верные ответы: 4;
38) (1 б.) Верные ответы: 2;
39) (1 б.) Верные ответы: 3;
40) (1 б.) Верные ответы: 2;
41) (1 б.) Верные ответы: 3;
42) (1 б.) Верные ответы: 3;
43) (1 б.) Верные ответы: 2;
44) (1 б.) Верные ответы: 4;
45) (1 б.) Верные ответы: 5;
46) (1 б.) Верные ответы: 2;
47) (1 б.) Верные ответы: 1;
48) (1 б.) Верные ответы: 2;
49) (1 б.) Верные ответы: 4;
50) (1 б.) Верные ответы: 3;
51) (1 б.) Верные ответы: 3;
52) (1 б.) Верные ответы: 4;
52) (1 б.) Верные ответы: 4;
54) (1 б.) Верные ответы: 1;
55) (1 б.) Верные ответы: 4;
56) (1 б.) Верные ответы: 1;
57) (1 б.) Верные ответы: 3;
58) (1 б.) Верные ответы: 3;
59) (1 б.) Верные ответы: 2;
60) (1 б.) Верные ответы: 2;
61) (1 б.) Верные ответы: 1;
62) (1 б.) Верные ответы: 4;
63) (1 б.) Верные ответы: 2;
64) (1 б.) Верные ответы: 4;
65) (1 б.) Верные ответы: 2;
66) (1 б.) Верные ответы: 2;
67) (1 б.) Верные ответы: 3;
68) (1 б.) Верные ответы: 1;
69) (1 б.) Верные ответы: 3;
70) (1 б.) Верные ответы: 3;
71) (1 б.) Верные ответы: 1;
72) (1 б.) Верные ответы: 3;
73) (1 б.) Верные ответы: 3;
74) (1 б.) Верные ответы: 1;
75) (1 б.) Верные ответы: 1;
76) (1 б.) Верные ответы: 3;
77) (1 б.) Верные ответы: 2;
78) (1 б.) Верные ответы: 5;
79) (1 б.) Верные ответы: 2;
80) (1 б.) Верные ответы: 4;
81) (1 б.) Верные ответы: 3;
82) (1 б.) Верные ответы: 3;
83) (1 б.) Верные ответы: 2;
84) (1 б.) Верные ответы: 4;
85) (1 б.) Верные ответы: 5;
86) (1 б.) Верные ответы: 2;
87) (1 б.) Верные ответы: 1;
88) (1 б.) Верные ответы: 2;
89) (1 б.) Верные ответы: 4;
90) (1 б.) Верные ответы: 3;
91) (1 б.) Верные ответы: 2;
92) (1 б.) Верные ответы: 3;
93) (1 б.) Верные ответы: 2;
94) (1 б.) Верные ответы: 2;
95) (1 б.) Верные ответы: 5;
96) (1 б.) Верные ответы: 1;
97) (1 б.) Верные ответы: 4;
98) (1 б.) Верные ответы: 4;
99) (1 б.) Верные ответы: 1;
100) (1 б.) Верные ответы: 1;
101) (1 б.) Верные ответы: 3;
102) (1 б.) Верные ответы: 1;
103) (1 б.) Верные ответы: 3;
104) (1 б.) Верные ответы: 3;
105) (1 б.) Верные ответы: 1;
106) (1 б.) Верные ответы: 1;
107) (1 б.) Верные ответы: 3;
108) (1 б.) Верные ответы: 2;
109) (1 б.) Верные ответы: 5;
110) (1 б.) Верные ответы: 2;
111) (1 б.) Верные ответы: 4;
112) (1 б.) Верные ответы: 2;
113) (1 б.) Верные ответы: 2;
114) (1 б.) Верные ответы: 3;
115) (1 б.) Верные ответы: 5;
116) (1 б.) Верные ответы: 2;
117) (1 б.) Верные ответы: 1;
118) (1 б.) Верные ответы: 4;
119) (1 б.) Верные ответы: 2;
120) (1 б.) Верные ответы: 3;

Автор публикации

не в сети 2 месяца

Администратор ресурса

Здравствуйте. Если у Вас возникают какие-либо вопросы касательно работы сайта, то вы можете написать на электронную почту admin@learn-more.kz
Комментарии: 24Публикации: 275Регистрация: 25-01-2017

Добавить комментарий