Перспективті-тақырыптық жоспар – КМ 03

1. Кіріспе. Қолданбалы бағдарлама пакеттерінің түсінігі. 2
2. Қолданбалы бағдарлама классификациясы 2
3. Қолданбалы бағдарлама классификациясы 2
4. ҚБП негізгі компоненттері және құрылымы. 2
5. ҚБП негізгі компоненттері 2
6. ҚБП эволюциясы. Заманауи ҚБП мысалдары 2
7. ҚБП эволюциясы. Заманауи ҚБП мысалдары 2
8. Заманауи ҚБП шолу 2
9. Заманауи ҚБП шолу 2
10. MS Office құрамы және құрылымы. 2
11. MS Office құрамы және құрылымы. 2
12. MicrosoftWord Мәтіндік редакторы 2
13. Microsoft Excel Электронды кестелік редакторы 2
14. Microsoft Access МББЖ. 2
15. Power Point Презентация жасау бағдарламасы 2
  2 Бөлім Офистік қолданбаларда бағдарламалау 42
16. Офистік бағдарламалауға кіріспе 2
17. Макростар. Макрорекордерді пайдалану 2
18. Макрорекордерді пайдалану 2
19. VBA объекті бағытталған бағдарламалау тілі 2
20. VBA объекті бағытталған бағдарламалау тілі 2
21. VBE әзірлеу ортасымен таңысу 2
22. VBE әзірлеу ортасымен таңысу 2
23.  VBA синтаксисі. Деректер типтері 2
24.  VBA синтаксисі. Деректер типтері 2
25. Айнымалылары және тұрақтылары 2
26. Айнымалылар мен тұрақтыларды анықтау аумағы 2
27. VBA тілінің процедуралары мен функциялары 2
28. VBA тілінің процедуралары мен функциялары  
29. MS Office компоненттерінің объекті моделі. 2
30. Типтер кітапханасы 2
31. Тармақталған үрдістерді бағдарламалау 2
32. Тармақталған үрдістерді бағдарламалау  
33. Циклді  үрдістерді бағдарламалау. Массивтер 2
34. Циклді  үрдістерді бағдарламалау. Массивтер  
35. Формалар және басқару компоненттері. Оқиғаларды өңдеу 2
36. Формалар және басқару компоненттері. Оқиғаларды өңдеу  
37. MS Office үшін қомысшалар әзірлеу 2
38. MS Office үшін қомысшалар әзірлеу  
39. Word-таVBA бағдарламалау 2
40. Word-та макростар құру  
41. Word-таVBA бағдарламалау  
42. Word-таVBA бағдарламалау  
43. Excel-де VBA бағдарламалау 2
44. Excel-де макростар құру  
45. Excel-де VBA бағдарламалау  
46. Excel-де VBA бағдарламалау  
47. Мәліметтер базасында VBA бағдарламалау 2
48. Мәліметтер базасында макростар құру  
49. Мәліметтер базасында VBA бағдарламалау  
50. Мәліметтер базасында VBA бағдарламалау  
51. Сыртқы қосымшалармен интеграция  
52. Сыртқы қосымшалармен интеграция  
  3 бөлім Компьютерлік графика 32
53. Компьютерлік графика. Компьютерлік графика түрлері. 2
54. Графикалық файлдардың форматтары. Графикалық бейнелерді өндеудің әдіс тәсілдері.  
55. Компьютерлік графиканың түстер модельдері 2
56. Векторлық графика. Corel Draw. Corel Draw бағдарламасының интерфейсі.  
57. Түстер модельдері мен палитраларын икемдеу. 2
58. Fill және Interactive Fill құралдары.  
59. Градиент, текстік бояу.  
60. Берілген бағытта мәтіндерді орналастыру 2
61. Берілген бағытта мәтіндерді орналастыру  
62. Түстерді және растрлық эффектерді икемдеу.  
63. Объектер диспетчері. Объектілерді ресімдеу, таңдау және қайта құру. 2
64. Нысандардың пішінін өңдеу.  
65. Түйіндер мен сегменттерді өңдеу. Түйін тораптарымен операциялар. 2
66. Түйіндер мен сегменттерді өңдеу. Түйін тораптарымен операциялар.  
67. Растрлік графика. Adobe Photoshop бағдарламасы. 2
68. Photoshop мәзірді икемдеу. Палитралар. Құралдар панельдер.  
69. Құжаттармен операциялар жасау. Расторлық бейнелердің құрылымы. Кеңейтулері мен құрылымы 2
70. Photoshop мәзірді икемдеу. Палитралар. Құралдар панельдер.  
71. Файлдарды сақтау. Объектерді ашу және сақтау. 2
72. Көру масштабы. Бейнелерді масштаптау. 2
73. Фотобейнелермен жұмыс жасау. Бейнелерді масштаптау  
74. Толықэкранды режим.   Жұмыс аймағы. Navigator     Палитрасы. Бағыттауыштар мен сызғыштар.  
75. Қабаттармен жұмыс жасау.  
76. Қабаттармен жұмыс жасау. Түрлі сүзгіштерді пайдалану.  
77. Түстер модельдері. Түстер аумағы. Түстер терендігі  
78. Мәтіндік дизайн. Маскалармен және каналдармен жұмыс жасау  
79. Ескі фотосуретті қалпына келтіру.  
80. Сандық фотосуреттерді түзету және арттыру.  
81. Сандық фотосуреттерді түзету және арттыру.  
82. Үш өлшемді графика түрлері. 2
83. Моделдері. Анимация. Үшөлшемді анимация сценарийі. 2
84. Модельдер классификациясы. Сплайнерлер. 2
85. 3ds Max пакетінің интерфейсі  
86. Интерфейсті икемдеу. Негізгі материалдар.  
87. 3ds Max  объектерін редакторлеу  
88. 3ds Max  объектерін редакторлеу  
89. Веб-дизайн үшін графикалық материалдар дайындау 2
90. Веб-дизайн үшін графикалық материалдар дайындау  
91. Web-дизайн технологиясы. 2
92. Web-дизайн технологиясы.  
93. Web- сайтты құру алгоритмі және принциптері.  
94. Web- сайтты құру алгоритмі және принциптері.  
95. Графикалық бейнелер. Интернет үшін түстер кодттауы. 2
96. Интернет үшін түстер кодттауы.  
97. Сайттың макетің құру.  
98. Сайттың макетің құру. Жобалық жұмыс  
99. Жобалық жұмыс  
100. Web-анимация қолдану.  
101. Web-анимация қолдану.  
102. Сынақ  
  3 бөлім Өндірістік оқыту 216
103. Кіріспе.ҚТ. MS WORD ортасында мәтіндік құжаттарды құру, өңдеу, форматтау.  
104. Тізімдер құру, парақтау. Бөлімдерді пішімдеу, колонтитулдар және сілтемелер жасау. Кестелер, диаграммалар құру. Нысандарды іске асыру. Өрістер. Электрондық пошта құжатын жасау  
105. Құжаттарды сканирлеу, өндеу және тану.  
106. MS Excel.  Мәліметтерді, формулаларды енгізу және өңдеу. Әр түрлі адресация әдістерін қолдану.  
107. Excel функциялары. Диаграммалар, графиктер құру.  
108. Тізімдермен жұмыс. Сүзу.  
109. Проектирование и создание базы данных. Создание таблицы, ввод и редактирование данных. Изменение свойств полей, добавление записей

Мәліметтер базасын жобалау және құру. Кесте құру, деректерді енгізу және өңдеу. Өріс сипаттарын өзгерту, жазбалар қосу

 
110. Кестеаралық байланыс. Байланыстар құру, алмастыру өрісін, тұтастық шарттарын орнату.  
111. Сұрауларды, формаларды құру және қолдану. Есеп беру.  
112. Ақпаратты өңдеуге және ұсынуға арналған мультимедиялық технологиялар. MS Power Point көмегімен презентациялар жасау  
113. VBA Кеңсені автоматтандыру. VBA негіздері  
114. Интеграцияланған VBA ортасы. Макрос құру  
115. Макростар құру, макрорекордермен жұмыс жасау.  
116. Электрондық кестеге, мәтіндік редакторға және дерекқорды басқару жүйесіне мәліметтерді енгізу және шығару  
117. Арифметикалық амалдарды орындайтын бағдарламаларды әзірлеу.  
118. Word, Excel бағдарламаларында қолданушы пішіндерін қолдану.  
119. Word көмегімен қосымшалар әзірлеу  
120. Word көмегімен қосымшалар әзірлеу  
121. CorelDraw. Негізгі сурет құралдарын қолдану. Примитивтерді құру, редакциялау және түрлендіру  
122. Қаріп элементтері, түрлері және қаріптерді таңдау. Кегль өлшемі, аралық, туралау және шегініс.  
123. Мәтінмен жұмыс, көркем эффектілерді қалыптастыру. Интерактивті құралдар  
124. Adobe Illustrator Бағдарламамен жұмыс істеу негіздері. Күрделі сызбалармен жұмыс істеу үшін қабаттарды қолданыңыз. Еркін сурет.  
125. Күрделі заттарды салу. Түстермен жұмыс. Нысандарды бояу жолдары. Мәтінмен жұмыс  
126. PhotoShop. Негізгі сурет құралдарын қолдану. Таңдаулармен жұмыс.  
127. Қабаттармен жұмыс. Әр түрлі сүзгілерді қолдану  
128 Мәтін дизайны. Маскалармен және каналдармен жұмыс жасаңыз  
129 Ескі фотосуретті қалпына келтіру. Сандық фотосуреттерді реттеу және жетілдіру  
130 3ds Max. Пакет интерфейсі. Объектілерді құру және түрлендіру, объектілердің параметрлері.  
131 Сплайндарды құру және өңдеу.  
132 Материалдармен жұмыс, жарықтандыруды модельдеу, камерамен жұмыс.  
133 Flash MX. Кадр бойынша анимация. Сурет салу, түсті және мәтінмен жұмыс. Қабаттар, жақтаулар мен көріністер.  
134 Форманың анимациясы. Қимыл анимациясы. Бағыт бойынша қимылдау  
135 Рәміздер мен кітапханалар. Интерактивті фильм. Мәтінмен жұмыс. Фильмді басқару.  
137 Web-дизайн.  Веб-дизайн технологиялары. Графикалық кескіндер. Веб-графиканың ерекшеліктері  
138 WEB-Анимациясында Flash MX қолдану. GIF – анимация құру. Сайттың макетің құру  
139 Сынақ  

Автор публикации

не в сети 4 года

gulsumj@mail.ru

Комментарии: 0Публикации: 1Регистрация: 06-12-2019

Добавить комментарий